Individuele Inkomenstoeslag (IIT)

Individuele Inkomenstoeslag (IIT)

Een Individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen als u langdurig een inkomen tot iets boven de voor u geldende bijstandsnorm hebt gehad. Dat inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk.

Voor wie?

Of u in aanmerking komt voor de toeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen. We vergelijken uw inkomen met de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van de voor u geldende bijstandsnorm is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. De normen veranderen ieder jaar in januari en juli. Een overzicht van de actuele normen vindt u hier.

De hoogte van de Individuele inkomenstoeslag

De hoogte van de Individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw situatie. De hoogte van de toeslag wijzigt per kalenderjaar.

Per 1 januari 2021 zijn de bedragen:

 • € 258,00 voor een alleenstaande
 • € 331,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 368,00 voor gehuwden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Individuele inkomenstoeslag moet u op het moment dat u een aanvraag indient, aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U woont in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke.
 • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U heeft in de 36 maanden voor uw aanvraag een inkomen gehad dat niet hoger was dan 105% van de voor u geldende bijstandsnorm. Voor inwoners van gemeente Harlingen geldt een maximum van 110%. Een overzicht van actuele normen vindt u hier.
 • Uw vermogen was de afgelopen 36 maanden niet hoger dan de voor u geldende vermogensgrens.
 • U heeft in de 12 maanden voor uw aanvraag geen bijdrage voor Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U heeft zich in de afgelopen 12 maanden aantoonbaar ingespannen om werk te vinden of om uw kansen op werk te vergroten.
 • U heeft geen kans op inkomensverbetering.
 • U heeft in de 12 maanden voor uw aanvraag geen afstemming (verlaging van uw uitkering) gehad. Omdat u niet voldoende aan uw arbeidsverplichting hebt voldaan die horen bij een bijstandsuitkering (arbeid, re-integratie en participatie).
 • U volgt op dit moment geen opleiding en u heeft in de afgelopen 6 maanden ook geen opleiding gevolgd. Onder opleiding bedoelen wij een opleiding waarvoor u studiefinanciering ( WSF 2000) of een Wtos-tegemoetkoming kunt ontvangen.

Aanvragen
U kunt op verschillende manieren een Individuele Inkomenstoeslag aanvragen.

In het formulier staat welke bewijsstukken u mee moet sturen, en waar u het formulier naar toe kunt sturen.