Centraal Meldpunt – voor een klacht of een melding

Centraal Meldpunt – voor een klacht of een melding

Heeft u een klacht?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat deze niet loopt zoals u verwacht. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Stuur een brief of vul het Klachtformulier  in.
U kunt het deze sturen naar:
De Dienst Noardwest Fryslân
t.a.v. de klachtcoördinator
Postbus 4
8800 AA Franeker

Stuur een e-mail naar  contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Bel ons op 0517 380 200

Wat gebeurt er met uw klacht?

 • De Dienst beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.
 • Binnen enkele dagen neemt de klachtcoördinator contact met u op.
 • De klachtcoördinator kan u uitnodigen voor een gesprek.
 • Samen met u zoeken we binnen 6 weken naar een oplossing.
  Lukt dit niet? Dan mogen we in overleg met u de termijn één keer verlengen met
  4 weken.

Een klacht is niet hetzelfde als bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de Dienst? Dan kunt u bezwaar indienen. Hoe u dat doet staat in de beschikking die u ontvangt van de Dienst.

 

 

Heeft u een melding van onterecht gebruik?

Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of een regeling via de Jeugdwet ontvangt? Zijn er twijfels over de kwaliteit van de begeleiding? Of denkt u dat iemand fraude pleegt met een uitkering of Pgb? Dan kunt u dat via dit formulier melden.

Als een melding binnenkomt, onderzoekt de afdeling Handhaving uw melding. De Dienst Noardwest Fryslân gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en de informatie die u geeft.

U kunt uw melding ook telefonisch of schriftelijk doen:

 • Telefonisch via 0517- 380 200 (op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur).
 • Schriftelijk aan: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
  t.a.v. afdeling Handhaving
  Postbus 4
  8800 AA Franeker